czwartek, 06 sierpnia 2020 r.    Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego | Forum | Multimedia | Poczta |
LOGO

Artykuł biuletynu nr: 1 (Styczeń)

Z działalności Ligi Polskich Rodzin
Kalendarium pracy
- 10 stycznia w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego
LPR. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności stronnictwa,
szczególnie w kontekście zbliżającego się Kongresu Ligi Polskich Rodzin. Z
Pomorza udział wziął Prezes Okręgu gdyńsko-słupskiego kol. Z. Mroczkowski.
- 13 stycznia w LPR Gdynia odbyło się zebranie, na którym omówiono sprawy,
związane ze zwołaniem Kongresu LPR, jak również sprawę udziału w nim
delegatów z gdyńskiej organizacji.
- 20 stycznia odbyło się spotkanie Prezesa Okręgu gdańskiego kol. M.
Ciechanowskiego z radnymi z LPR Rady Miasta Starogard Gd. Tematem
wiodącym był temat nagłaśniania i zorganizowania zespołu do spraw geotermii.
- 20 stycznia odbyło się cotygodniowe zebranie LPR Gdynia. Omówiono sprawę
przygotowań do spotkania opłatkowego i Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w
rocznicę śmierci R. Dmowskiego w dniu 28 stycznia 2009.
- 22 stycznia w biurze LPR w Gdyni odbyło się posiedzenie Zarządów Okręgów
gdyńskiego i gdańskiego. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące.
- 24 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Rady Politycznej Ligi
Polskich Rodzin. Zebrani w siedzibie LPR działacze zajmowali się przede
wszystkim omawianiem aktualnej sytuacji politycznej w związku ze zbliżającymi się
wyborami do europarlamentu. W posiedzeniu udział wzięli prezesi okręgów
Gdańska i Gdyni. Przewodnicząca Rady Politycznej prof. Anna Raźny podkreślała znaczącą rolę LPR na scenie politycznej - jako ugrupowania wiernego swojemu pro­gramowi i jasno wyrażającego stanowisko w najważniejszych dla Polski kwestiach.
    Prof. Maciej Giertych, wiceprzewodniczący RP zaznaczył, w kontekście
zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, że w obecnej sytuacji
politycznej istotna jest skuteczność działania partii narodowej.
    Mirosław Orzechowski, p.o. prezesa LPR zwrócił uwagę, że Liga Polskich Rodzin ma obowiązek podejmować wszystkie działania, które służą obronie suweren­ności narodowego Państwa Polskiego i służą umacnianiu tożsamości narodowej Pola­ków.
    Prezes Mirosław Orzechowski i wiceprezes Wojciech Wierzejski zostali
upoważnieni przez Radę Polityczną LPR do udziału w rozmowach o budowie
wspólnej listy do Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami ugrupowań
narodowych, ludowych i konserwatywnych.
- 28 stycznia LPR Pomorze wraz z Pomorską Wszechnicą Narodową i Związkiem
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych organizują spotkanie opłatkowe. Spotkanie
poprzedzi Msza Święta w intencji Ojczyzny w 70 rocznicę śmierci R. Dmowskiego.


(2009-01-01) LPR


... Biuletyny ...

Ilość wyświetleń: 541303
Osób online: 2


LPR Pomorska Wszechnica Narodowa Komitet Obrony Polskiej Gospodarki Morskiej

Nr konta LPR:
Biuro Krajowe:
ul Żurawia 32/34, Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565


Aspekt Polski

Młodzież Wszechpolska

 

   Copyright © 2009 by MG & Maniuś
Pomorskie